szszdar.cz St?ední zdravotnická ?kola a Vy??í odborná ?kola zdravotnická ??ár nad Sázavou - Aktuality

szszdar.cz
Title: St?ední zdravotnická ?kola a Vy??í odborná ?kola zdravotnická ??ár nad Sázavou - Aktuality
Keywords:
Description: St?ední zdravotnická ?kola a Vy??í odborná ?kola zdravotnická ??ár nad Sázavou - Aktuality ? Aktuality St?ední zdravotnická ?kola VO?Z Kurzy pro ve?ejnost Publicita ?koly Kontakty a podatelna Informac
szszdar.cz is ranked 19899655 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $5,459. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. szszdar.cz has 43% seo score.

szszdar.cz Information

Website / Domain: szszdar.cz
Website IP Address: 89.190.52.234
Domain DNS Server: ns1.satthosting.cz,ns2.satthosting.cz

szszdar.cz Rank

Alexa Rank: 19899655
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

szszdar.cz Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $5,459
Daily Revenue: $14
Monthly Revenue $448
Yearly Revenue: $5,459
Daily Unique Visitors 1,376
Monthly Unique Visitors: 41,280
Yearly Unique Visitors: 502,240

szszdar.cz WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control no-cache
Content-Type text/html; charset=utf-8
Date Mon, 01 Aug 2016 17:46:55 GMT
Server Apache/2.2.16 (Debian)

szszdar.cz Keywords accounting

Keyword Count Percentage

szszdar.cz Traffic Sources Chart

szszdar.cz Similar Website

Domain Site Title

szszdar.cz Alexa Rank History Chart

szszdar.cz aleax

szszdar.cz Html To Plain Text

St?ední zdravotnická ?kola a Vy??í odborná ?kola zdravotnická ??ár nad Sázavou - Aktuality ? Aktuality St?ední zdravotnická ?kola VO?Z Kurzy pro ve?ejnost Publicita ?koly Kontakty a podatelna Informace pro strávníky Stravování za?íná 2. 9. 2016. Strávníci, kte?í platí hotově si obědy uhradí 1. 9. 2016. Záloha na stravné ve vy?i 600,--K? bude str?ena do 15. 9. 2016 a úhrada za stravné 9/2016 proběhne do 15. 10. 2016, proto limit 800,--K? je dosta?ující (informace pro strávníky, kte?í hradí obědy inkasem). Prázdninovy provoz - ú?ední hodony pondělí 8.00 - 11.00 hodin 13.00 - 14.00 hodin st?eda 8.00 - 11.00 hodin 13.00 - 14.00 hodin nebo po telefonické dohodě: 566 623 446 Dne 4. 7. 2016 kancelá? ?koly uzav?ena – DOVOLENá Vysledky p?ijímacího ?ízení VO?Z 1. kolo 2016 Vysledky p?ijímacího ?ízení 1.kola ze dne 28. 6. 2016 Denní forma studia Kombinovaná forma studia Pozvánka na informa?ní sch?zku Sch?zka s rodi?i ?ák? budoucích 1. ro?ník? se koná 28. ?ervna 2016 v 15 hodin. Absolutorium - ?kolní rok 2015/2016 ?asovy plán pro absolutorium Dal?í ?lánky... Nabízíme volné pracovní místo na úklid 2. kolo p?ijímacího ?ízení na SZ? Vysledky p?ijímacího ?ízení 1. kolo 2016 T?ídní sch?zky 12345678?Konec Publicita ?koly Sportovně-turisticky kurz 2016 Branné cvi?ení v Z? Polni?ka Soutě? první pomoci Mladé B?í?tě Celostátní kolo soutě?e v poskytování PP v Brně NáV?TěVA DěTí Z M? VLá?EK PODRUHé BAKALá?I HODNOCENí ?áK? VIDEOGALERIE FOTOGALERIE JíDELNí LíSTEK OMLUVENKA Povinně zve?ejňované informace ú?ední deska ?koly ú?ední deska - rozpo?et - finan?ní plán organizace Inspek?ní zpráva ??I Dokumenty ke sta?ení P?ihlá?ky SZ? a VOZ? Projekty ESF a NUOV Rozvrhy hodin Suplování Kalendá? akcí Stravování Jídelní?ek a objednávky Seznam alergen? Vysoké ?koly Konzulta?ní hodiny u?itel? Studentsky ?asopis Vstup pro studenty Pamatuj si mě P?ihlásit se Zapomenuté heslo? Zapomenuté jméno? Vytvo?it ú?et copyright ? 2013 SZ? a VOZ? ??ár nad Sázavou, created by IT Outsourcing, INTRANET Ι MAPA WEBU Designed by ThemeKat

szszdar.cz Whois

Domain Name: SZSZDAR.CZ